Головна

Вітаємо Вас на сайті

Спеціалізованої вченої ради

Д 08.601.03

із захисту докторських дисертацій за спеціальностями:

14.01.21 – травматологія та ортопедія;

14.03.01 – нормальна анатомія;

14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія

Керівництво