Керівництво

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор медичних наук, професор Твердохліб Ігор Володимирович

Заступник голови: доктор медичних наук, професор Науменко Леонід Юрійович

Вчений секретар: доктор медичних наук, професор Олійник Олександр Євгенович.

До складу спеціалізованої вченої ради входять 18 фахівців. З них 12 є співробітниками ДЗ «ДМА МОЗ України», решта – залучені з інших провідних установ МОЗ і НАМН України.

При Спеціалізованій вченій раді створені 3 фахових семінари.

Головами фахових семінарів є проф. Л.Ю. Науменко (14.01.21 – травматологія та ортопедія);

проф. І.С. Шпонька (спеціальність 14.03.01 – нормальна анатомія);

проф. І.В. Твердохліб (спеціальність 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія).